GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

Tin tức

Hội nghị tập huấn thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Công ty CP rượu San Lùng tham dự "Hội nghị tập huấn thực thi (bảo vệ) quyền sở hữu trí tuệ".

Chi tiết

Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa

Rượu San Lùng là sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận hãn hiệu hàng hóa số 46828 vào tháng 5/2003 bởi Cục Sở Hữu Công Nghiệp (nay là Cục Sở Hữu Trí Tuệ).

Chi tiết

Giải thưởng sản phẩm tiêu biểu 1.000 năm Thăng Long

Rượu San Lùng vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm tiêu biểu 1.000 năm Thăng Long

Chi tiết

Giải thưởng sao vàng miền núi phía bắc

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2008 Rượu San Lùng đã được UBTU Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam trao giải thưởng Sao Vàng Miền Núi Phía Bắc

Chi tiết
Top