danh mục - RƯỢU SAN LÙNG

Sản phẩm

BÌNH GỐM 5 lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 5 lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 5 Lít; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

BÌNH GỐM 3 Lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 3 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 3 Lít; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

BÌNH GỐM 2 Lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 2 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 2 Lít; Nồng độ: 39% Vol.Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

BÌNH GỐM 1 Lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 1 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 1 Lít; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

CẶP BÌNH GỐM 500ml - 39%Vol.

CẶP BÌNH GỐM 500ml - 39%Vol.

Dung tích: 500ml/Bình; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

NẾP THƯỢNG HẠNG 3 Lít; Nồng độ 39%Vol.

NẾP THƯỢNG HẠNG 3 Lít; Nồng độ 39%Vol.

Dung tích: 3 lít; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

NẬM HỒ LÔ (nơ vàng) TÁO MÈO 500ml; Nồng độ 29% Vol.

NẬM HỒ LÔ (nơ vàng) TÁO MÈO 500ml; Nồng độ 29% Vol.

Nậm Hồ Lô (nơ vàng) Táo Mèo; Dung tích 500ml;Nồng độ: 29 Vol. Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

NẬM HỒ LÔ (nơ đỏ) 500ml; Nồng độ 39% Vol.

NẬM HỒ LÔ (nơ đỏ) 500ml; Nồng độ 39% Vol.

Nậm Hồ Lô (nơ đỏ); Dung tích: 500ml; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

NẬM HỒ LÔ (nơ xanh) 500ml; nồng độ 29% Vol.

NẬM HỒ LÔ (nơ xanh) 500ml; nồng độ 29% Vol.

Nậm Hồ Lô (nơ xanh); 500ml; Nồng độ: 29%; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

NẾP THƯỢNG HẠNG 500ml; Nồng độ 39%Vol.

NẾP THƯỢNG HẠNG 500ml; Nồng độ 39%Vol.

SAN LÙNG THÓC NẾP;Dung tích: 500ml;Nồng độ: 39% vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

Can 3 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Can 3 Lít; Nồng độ 39% Vol.

RƯỢU LÍT SAN LÙNG; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

Can 10 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Can 10 Lít; Nồng độ 39% Vol.

RƯỢU LÍT SAN LÙNG; Nồng độ: 29% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

Can 5 Lít; Nồng độ 29% Vol.

Can 5 Lít; Nồng độ 29% Vol.

RƯỢU LÍT SAN LÙNG; Nồng độ: 29% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

Can 10 Lít; Nồng độ 29% Vol.

Can 10 Lít; Nồng độ 29% Vol.

RƯỢU LÍT SAN LÙNG; Nồng độ: 29% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

Can 3 Lít; Nồng độ 29% Vol.

Can 3 Lít; Nồng độ 29% Vol.

RƯỢU LÍT SAN LÙNG; Nồng độ: 29% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

TRÒN ĐÔI 430ml; Nồng độ 29% Vol.

TRÒN ĐÔI 430ml; Nồng độ 29% Vol.

Dung tích: 430ml/chai ;Nồng độ: 29% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

Chai CÔ GÁI 400ml; Nồng độ 29% Vol.

Chai CÔ GÁI 400ml; Nồng độ 29% Vol.

San Lùng chai Cô Gái Dung tích: 400 ml Nồng độ: 29% - 39% Vol

Top