RƯỢU SAN LÙNG BÌNH GỐM

Sản phẩm

BÌNH GỐM 5 lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 5 lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 5 Lít; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

BÌNH GỐM 3 Lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 3 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 3 Lít; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

BÌNH GỐM 2 Lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 2 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 2 Lít; Nồng độ: 39% Vol.Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

BÌNH GỐM 1 Lít; Nồng độ 39% Vol.

BÌNH GỐM 1 Lít; Nồng độ 39% Vol.

Dung tích: 1 Lít; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

CẶP BÌNH GỐM 500ml - 39%Vol.

CẶP BÌNH GỐM 500ml - 39%Vol.

Dung tích: 500ml/Bình; Nồng độ: 39% Vol; Giá trên website là giá bán lẻ tại Lào Cai, chưa tính phí vận chuyển đi các tỉnh.

Top